Till innehåll på sidan

Vi i förskoleklass

Maltesholmsskolan har tre förskoleklasser; Jupiter, Solen och Regnbågen. I varje förskoleklass går det ca 25 elever. En förskollärare ansvarar för verksamheten tillsammans med två barnskötare. Föräldrar till barn i förskoleklass kan ansöka om fritids.

Förskoleklassens verksamhet ska vara en bro mellan förskolans arbetssätt och skolan. Stor vikt läggs vid att ge eleverna möjlighet att utveckla sin självständighet samt sin sociala kompetens. Vi arbetar med målsättningen att varje elev skall känna sig trygg i sin klass, lära känna skolans miljö och skolans rutiner.

 

Under året i förskoleklass tränar vi på:
• lyssna på varandra
• lyssna till högläsning
• klara instruktioner
• koncentration
• tålamod
• minne
• hänsyn och respekt
• ansvarstagande
• gruppstärkande lekar
• samarbetsförmåga
• eget initiativtagande under den ”fria leken”
• finmotoriksträning
• grovmotoriksträning
• ordförrådet
• språkutveckling/språklig medvetenhet
• väcka intresse för bokstävers namn, ljud och form genom förberedande läs-
och skrivinlärning
• skolförberedande grundläggande begrepp inom matematiken

Dela:
Kategorier: