Till innehåll på sidan

Våra lokaler

Maltesholmsskolan består av 7 byggnader fördelade på två skolgårdar. Skolan har två idrottssalar, hemkunskapssal, trä- och metallslöjdsal och textilslöjdssal. Klassrum och fritidshem är åtskilda i olika lokaler.  Fritidsklubben ligger på baksidan av A-byggnaden, nära idrottsplanen. På den övre skolgården finns mellanstadium, förskoleklass, matsal, idrottssalar och slöjdsalar . På den nedre skolgården finns lågstadium, fritidshem och hemkunskapssal.

Skolan är byggd på 50-talet och fyller 60 år 2018. Skolan är till viss del kulturskyddad vilket innebär att skolan inte får byggas om med till exempel hissar därför kan det vara svårt för rörelsehindrade att kunna ta sig till alla delar av skolan.

Dela:
Kategorier: