Till innehåll på sidan

Vår vision

Vi på Maltesholmsskolan tycker att alla ämnen är lika viktiga och satsar på alla ämnen för att ge våra elever en god bas för fortsatta studier. Undervisningen och de olika aktiviteterna i skolan bygger på omväxlande arbetssätt där elevernas olika förmågor lyfts fram vilket skapar möjlighet att bearbeta kunskap på många olika sätt. Vi vill att våra elever ska känna glädje och ha roligt i skolan. Maltesholmsandan kan beskrivas med våra tre honnörsord:

 • ÖPPENHET
 • ORDNING OCH REDA
 • GODA KUNSKAPER
   

Vår värdegrund bygger på

 • Alla är inte lika
 • Alla är lika viktiga
 • Alla ska vara med
 • Tillsammans skapar vi en bra skola

Våra trivselpunkter är

 • Visa respekt för dig själv
 • Visa respekt för andra
 • Visa respekt för våra saker och vår miljö

Dessa citat är kända av såväl personal, elever och föräldrar.
I ord och handling ska dessa genomsyra verksamheten.

Dela:
Kategorier: