Vaktmästeri

Har du tappat något? Gå till Upphittat

Här kan du felanmäla saker som du har upptäckt på skolans område till våra vaktmästare. Till exempel en trasig gunga, spikar som sticker ut eller klotter.

Felanmälan