Support

Övergripande information 
Kontaktcenter Skola ger övergripande information om skolfrågor i Stockholms stad.
Det kan gälla regler, riktlinjer, skolskjuts, barn i behov av särskilt stöd.
08-508 00 508 | e-support@stockholm.se

Fakturor
Maltesholmsskolan skickar inga fakturor för barnomsorg, detta sköts av Stockholms stad.
Har du frågor om en faktura finns kontaktuppgift/referens överst till vänster på fakturan.
Du kan också vända dig direkt till Kontaktcenter: 08-508 00 508 | e-support@stockholm.se
Här kan du läsa mer om inbetalningar till Stockholms stad

 Anmäl frånvaro med SMS eller APP
Du kan skicka ett sms eller använda app för att anmäla ditt barns frånvaro. För att detta ska fungera behöver ditt telefonnummer registreras i Stockholms skolwebb.
Be ditt barns klasslärare att lägga in ditt mobilnummer.
Tänk på att informera skolan om du byter telefonnummer.
Vid frågor vänder du dig till Kontaktcenter: 08-508 00 508 | e-support@stockholm.se

Min barnomsorg
Du kan lämna inkomstuppgifter samt säga upp ditt barns fritidshemsplacering via
tjänsten Min barnomsorg. För att detta ska fungera behöver du en giltig E-legitimation.
Frågor hänvisas till Kontaktcenter: 08-508 00 508 | e-support@stockholm.se
Inloggningshjälp - vårdnadshavare

Skolwebben
Har du problem med Skolwebben så kontaktar du Madeleine Edlund

Dela: