Start

Söka skola 2018

Riksdagen beslutade den 15 november 2017 att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. Läs mer >>

Frågor och svar

En sammanställning av de vanligaste frågorna om Maltesholmsskolan.

Anmäl frånvaro

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 08.00 varje dag som ditt barn är frånvarande.

Support

Kontaktcenter Skola ger övergripande information om skolfrågor i Stockholms stad, 08-508 00 508