Till innehåll på sidan

skolråd

Du som tillhör skolrådet kallas till möten via e-post. Vår biträdande rektor, Eva Gustafsson, skriver minnesanteckningar under alla möten som sedan läggs ut på skolplattformen.

Du som tillhör skolrådet kallas till möten via e-post. Vår biträdande rektor, Eva Gustafsson, skriver minnesanteckningar under alla möten som sedan läggs ut på skolplattformen. Två föräldrar från varje klass ingår i skolrådet på Maltesholmsskolan. Oftast utses föräldrarådsrepresentanterna under läsårets första föräldramöte.

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande – Lgr11

Dela: