Till innehåll på sidan

Om skolan

Maltesholmsskolan har idag ca 440 elever. Tre förskoleklasser, 15 grundskoleklasser årskurs 1 – 6, en förberedelseklass för nyanlända samt en grundsärskoleklass årskurs
F – 6 som läser ämnesområden.

Våra lokaler

Maltesholmsskolan består av 7 byggnader fördelade på två skolgårdar.

Jobba hos oss

Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare.

Vår vision

Vi på Maltesholmsskolan tycker att alla ämnen är lika viktiga.

Vår närmiljö

Maltesholmsskolan är omgiven av kuperad mark och många träd.

Frågor och svar

En sammanställning av de vanligaste frågorna om Maltesholmsskolan.

IT i skolan

På Maltesholmsskolan har alla elever från årskurs 1-6 en egen iPad.

Inkludering

Det hälsofrämjande arbetet riktas mot alla elever på skolan, med särskilt fokus på barn i behov av särskilt stöd.