Om skolan

Maltesholmsskolan har idag ca 440 elever. Tre förskoleklasser, 15 grundskoleklasser årskurs 1 – 6, en förberedelseklass för nyanlända samt en grundsärskoleklass årskurs
F – 9 som läser ämnesområden.

Våra lokaler

Maltesholmsskolan består av 7 byggnader fördelade på två skolgårdar.

Jobba hos oss

Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare.

I vårt bibliotek

I Maltesholmsskolans bibliotek ansvarar vår bibliotekarie för våra drygt 7000 böcker. Här kan eleverna låna böcker, läsa tidningar, eller bara koppla av.

Läxhjälp

Varje tisdag 14.30 - 16.00 erbjuds eleverna på Maltesholmsskolan läxhjälp tillsammans med med Ylva i biblioteket.

Vår vision

Vi på Maltesholmsskolan tycker att alla ämnen är lika viktiga och satsar på alla ämnen för att ge våra elever en god bas...

Vår närmiljö

Maltesholmsskolan är omgiven av kuperad mark och många träd.

Frågor och svar

En sammanställning av de vanligaste frågorna om Maltesholmsskolan.

IT i skolan

På Maltesholmsskolan arbetar vi ständigt med digitalisering. Alla klassrum är utrustade med Smartboards och både elever och personal har en egen iPAD.

Inkludering

Det hälsofrämjande arbetet riktas mot alla elever på skolan, med särskilt fokus på barn i behov av särskilt stöd.

karta

Maltesholmsskolan 165 63 Hässelby

Skolledning