Till innehåll på sidan

Om Coronaviruset

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Information med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

20200316

Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget risken för smittspridning i samhället som mycket hög och uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion (även lindriga), som har hosta och/eller feber att:

Stanna hemma och inte träffa andra personer än dem de bor med, fram tills två dagar efter symtomfrihet. Du bör också undvika att resa med buss, tunnelbana, tåg eller flyg om du har symtom på luftvägsinfektion.

Maltesholmsskolan – precis som andra skolor i Stockholms stad - är fortsatt öppet nästa vecka. Inriktningen är att är man frisk går man till skolan, är man sjuk ska man stanna hemma. Alla med något symtom på luftvägsinfektion, hosta och/eller feber, ska stanna hemma tills denne är helt symtomfri och ytterligare två dygn därefter. Staden följer noga utvecklingen för att skyndsamt vid behov kunna fatta ett annat beslut.

Om en elev som kommer till skolan uppvisar symptom på förkylning eller luftvägsinfektion, även lindriga, kommer vi att ta eleven direkt till ett enskilt rum.  Eleven får inte hänvisas till skolsköterskans mottagning. Vi ser till att en i personalen samlar ihop elevens tillhörigheter

Skolan kontaktar elevens vårdnadshavare så att eleven hämtas och sjukanmäls av vårdnadshavare så snart som möjligt. Det är viktigt att vårdnadshavare kommer direkt till skolan.

Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma med anledning av coronaviruset, behöver ansöka om ledighet som vanligt. Sök ledigt digitalt på Skolplattformen.

 

Verksamheter som inte omfattas av förbudet

Maltesholmsskolan tillämpar försiktighet när det gäller utflykter och studiebesök utanför skolan. Vi avstår från externa besök såsom museibesök samt besök på sim- och idrottshallar för föreningsidrott för tillfället. Spontanidrott och motion omfattas därmed inte. Besök på närliggande parker till skolan går bra.

Vardaglig arbets- och mötesverksamhet vid stadens arbetsplatser påverkas inte.

 

Tvätta händerna – i 30 sekunder

Genom att tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk.

Gör så här: 

  • Löddra tvålen ordentligt.
  • Tvätta mellan fingrarna, ovanpå handen och runt tummen – i minst 30 sekunder.
  • Skölj och torka.

 

1177 rekommenderar användning av handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. Tänk på att hosta och nysa i armvecket för att hindra att smitta sprids i din omgivning.

 

Har du frågor om coronaviruset, som inte handlar om egna eller närståendes symtom, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

 

1177.se finns det mycket information till invånare om coronaviruset. Personer som behöver sjukvårdsrådgivning ska ringa 1177 som vanligt, men det kan vara svårt att komma fram på grund av hård belastning.

 

Covid-19 – coronavirus, 1177 Vårdguidens webbplats

 

Hos 1177 Vårdguiden hittar du även information på andra språk. Utbildningsförvaltningen följer noga utvecklingen för att skyndsamt vid behov kunna fatta ett annat beslut.

Dela:
Kategorier: