Skapande skola

Alla elever på Maltesholmsskolan har under våren arbetat i projektet Skapande skola. Skapande skola är ett statsfinansierat projekt som ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. 

På Maltesholmsskolan har vi haft tre bildpedagoger från Pedagogiska designbyrån som tillsammans med våra elever har skapat och målat luftballonger som sedan har sammanfogats till en helhet. Konstverken finns uppsatta på en vägg i A-huset och en vägg i matsalsentrén. 

 

Den Pedagogiska designbyrån

Dela:
Kategorier: