Till innehåll på sidan

Nya elever

När en nyanländ elev flyttar in i skolans skolpliktsområde hänvisas elevens föräldrar till START Stockholm. START Stockholm bokar in ett möte där de träffar eleven och dennes föräldrar. De undersöker elevens hälsa och tidigare skolbakgrund för att vi på skolan ska kunna anpassa undervisningen till elevens kunskaper.

Handläggaren på START informerar även föräldrar om hur svensk skola ser på kunskap samt om rättigheter och skyldigheter i skolan. Efter mötet på Start Stockholm kan eleven skrivas in i Maltesholmsskolans förberedelseklass och klassplaceras i en klass som eleven så småningom kommer att börja i. Läraren i FBK tar kontakt med klassläraren dit eleven hör och tillsammans med klassläraren bestämmer vilka/vilket ämne eleven ska delta i utanför förberedelseklassen. En eller två faddrar utses av klassläraren.

Dela:
Kategorier: