Till innehåll på sidan

Support

Övergripande information 
Kontaktcenter Skola ger övergripande information om skolfrågor i Stockholms stad.
Det kan gälla regler, riktlinjer, skolskjuts, barn i behov av särskilt stöd.
08-508 00 508 | kcskola@stockholm.se

Fakturor
Maltesholmsskolan skickar inga fakturor för barnomsorg, detta sköts av Stockholms stad.
Har du frågor om en faktura finns kontaktuppgift/referens överst till vänster på fakturan.
Du kan också vända dig direkt till Kontaktcenter: 08-508 00 508 | e-support@stockholm.se
Här kan du läsa mer om inbetalningar till Stockholms stad

Anmäl frånvaro
Du behöver anmäla ifall ditt barn inte kommer till skolan. Detta görs på Skolplattformen. För att logga in behöver du Bank-ID.Logga in på skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare och klicka på Bank-ID. Logga in och välj sedan vilket barn det gäller. Klicka på Frånvaro & Närvaro och sedan frånvaroanmälan.

Min barnomsorg
Du kan lämna inkomstuppgifter samt säga upp ditt barns fritidshemsplacering via
tjänsten Min barnomsorg. För att detta ska fungera behöver du en giltig E-legitimation.
Frågor hänvisas till Kontaktcenter: 08-508 00 508 | kcskola@stockholm.se
Inloggningshjälp - vårdnadshavare

Skolplattformen
Har du problem med att logga in på skolplattformen finns hjälp att få på Stockholms stads hemsida - skolplattformen elev och vårdnadshavare.

Dela: