Till innehåll på sidan

Trygghet och studiero

Antal: 6

 • ikon förväntningar på VH och elever

  Förväntansdokument

  Dessa två dokument beskriver vilka förväntningar Maltesholmsskolan har på er vårdnadshavare och elever.

 • Skolråd

  skolråd

  Du som tillhör skolrådet kallas till möten via e-post. Vår biträdande rektor, Eva Gustafsson, skriver minnesanteckningar under alla möten som sedan läggs ut på skolplattformen.

 • Elevdemokrati

  Klassråd, elevråd och matråd är en viktig del av elevdemokratin. Där får våra elever ta del av och förstå möjligheter och begränsningar i den demokratiska beslutsprocessen

 • Inkludering

  Det hälsofrämjande arbetet riktas mot alla elever på skolan, med särskilt fokus på barn i behov av särskilt stöd.

 • 0Elevdemokrati

  Klassråd, elevråd och matråd är en viktig del av elevdemokratin. Där får våra elever ta del av och förstå möjligheter och begränsningar i den demokratiska beslutsprocessen.

 • Frånvaro

  Anmäl frånvaro

  All frånvaro ska anmälas av förälder före klockan 08.00 varje dag.