Till innehåll på sidan

Skolfakta

Antal: 24

 • Kalender

  Här till höger fins information om de olika loven inom stockholm grundskolor

 • Tack för dina synpunkter

  Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

  Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

  Vänligen, rektor

 • Söka skola 2018

  Riksdagen beslutade den 15 november 2017 att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. Läs mer >>

 • Våra medarbetare

  Här finns kontaktuppgifter till all personal på Maltesholmsskolan. Personalen listas i bokstavsordning efter förnamnet. Expeditionen: 08-50841600.

 • Skolråd

  skolråd

  Du som tillhör skolrådet kallas till möten via e-post. Vår biträdande rektor, Eva Gustafsson, skriver minnesanteckningar under alla möten som sedan läggs ut på skolplattformen.

 • Upphittat

  Om du eller ditt barn har tappat bort något så hjälper vi dig självklart att leta.

 • Vår närmiljö

  Maltesholmsskolan är omgiven av kuperad mark och många träd.

 • Inkludering

  Det hälsofrämjande arbetet riktas mot alla elever på skolan, med särskilt fokus på barn i behov av särskilt stöd.

 • Våra lokaler

  Maltesholmsskolan består av 7 byggnader fördelade på två skolgårdar.

 • Vår vision

  Vi på Maltesholmsskolan tycker att alla ämnen är lika viktiga.

 • Frågor och svar

  En sammanställning av de vanligaste frågorna om Maltesholmsskolan.

 • Support

  Kontaktcenter skola ger information om skolfrågor i Stockholms stad

 • Skolledning

   

  Du är alltid välkommen att besöka vår skolledning men de är inte alltid tillgängliga.

 • Frånvaro

  Anmäl frånvaro

  All frånvaro ska anmälas av förälder före klockan 08.00 varje dag.

 • Kontakt

  Maltesholmsskolan ligger i vackra Hässelby. Det tar 2 minuter att promenera

  från närmsta tunnelbanestation, Hässelby Strand. Buss 119 stannar i närheten, hållplats Persikogatan