Till innehåll på sidan

Grundsärskola

Antal: 5

 • Söka skola nu

  Sök skolan senast den 15 februari, men gärna nu direkt!

 • Grundsärskola

  Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav

 • Inkludering

  Det hälsofrämjande arbetet riktas mot alla elever på skolan, med särskilt fokus på barn i behov av särskilt stöd.

 • Frågor och svar

  En sammanställning av de vanligaste frågorna om Maltesholmsskolan.