Till innehåll på sidan

Förskoleklass

Antal: 5

 • Söka skola 2018

  Riksdagen beslutade den 15 november 2017 att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. Läs mer >>

 • Frågor och svar

  En sammanställning av de vanligaste frågorna om Maltesholmsskolan.

 • Vi i förskoleklass

  Maltesholmsskolan har tre förskoleklasser. I varje förskoleklass går det ca 25 elever.

 • Skolval 2013

  De barn som fyller sex år under 2013 kan börja i förskoleklass. Skolvalsperioden pågår mellan den 15 januari - 15 februari.

  Kategorier: