Till innehåll på sidan

På Maltesholmsskolan har alla elever från årskurs 1-6 en egen iPad.

På Maltesholmsskolan arbetar vi ständigt med digitalisering. Alla klassrum är utrustade med Smartboards och projektor.

För att allting ska fungera så bra som möjligt så har vi Daniel till hjälp när det uppstår problem.

Elever och personal kontaktar It-samordnare vid problem med skolans inloggning, datorer, iPADs, Skolplattformen eller Smartboards.

Föräldrar som har IT-relaterade problem hänvisar vi till sidan support.

Ingress: 
På Maltesholmsskolan har alla elever från årskurs 1-6 en egen iPad.