På Maltesholmsskolan arbetar vi ständigt med digitalisering. Alla klassrum är utrustade med Smartboards och både elever och personal har en egen iPAD.

För att allting ska fungera så bra som möjligt så har vi två personer på skolan som kan hjälpa till när det uppstår problem.

Elever och personal kontaktar Stefan vid problem med skolans inloggning, datorer, iPADs eller Smartboards.

Madde ansvarar för skolans webbplats, Skolwebben och elev- och diarieföringssystem. Det henne som vår personal kan få hjälp av med till exempel omdömen, betyg och klasslistor.
 

Föräldrar som har IT-relaterade problem hänvisar vi till sidan support.

Felanmälan - IT