Till innehåll på sidan

Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

På Maltesholmsskolan har vi en grundsärskoleklass, GRS, med drygt 10 elever. Vi har också ett fritidshem för barn i åldern 6-12 år som är inskrivna i grundsärskolan.

 

Fritidshemmet Raketen:

  • Vi anpassar verksamheten efter barnens behov och utvecklingsnivå
  • Vi leker både ute och inne, följer årstidernas växlingar och våra högtider
  • Vi lagar vårt eget, nyttiga, mellanmål och barnen hjälper till
  • Vi når våra mål genom leken
  • Vi lär i lekens värld för livet!
Dela:
Kategorier: