Till innehåll på sidan

Fritidshem

Maltesholmsskolan har åtta fritidshem: Jupiter, Månen, Orion, Raketen, Regnbågen, Rymden, Solen och Tellus.

Under skoldagen är fritidspersonalen med barnen i klassrummet. Målet är att stötta barnen i deras utveckling och att knyta ihop teori och praktik. All fritidspersonal är knuten till en speciell klass. Efter skoldagens slut fortsätter verksamheten på fritids. På morgonen och på kvällen har Maltesholmsskolan en gemensam skolbarnsomsorg.

Morgonfritids 6.30-8.00 är en öppen verksamhet för alla förskole- och lågstadiebarn på Maltesholmsskolan. På morgonfritids har vi lugna aktiviteter, möjlighet att äta medhavd frukost och en chans att få en trygg och positiv start på dagen.

Kvällsfritids 16.50-18.00 Klockan 16.50 följer personal från alla avdelningar med barnen till kvällsfritids där kvällspersonalen tar över. Barnen får en möjlighet att gå ned i varv och få ett lugnt slut på dagen.

  • På Maltesholmsskolan finns fritidspersonalen på ute skolgården under rasterna
  • Fritidspersonalen äter lunch tillsammans med klassen och klassläraren
  • Fritids har samlingar där barnen får vara med och påverka
  • 13.30-15.00 serveras ett näringsriktigt mellanmål i skolrestaurangen
  • Fritids bedriver en stor del av verksamheten utomhus, oavsett väder
  • Gemensamma aktiviteter med samtliga fritidshem sker regelbundet under året med fokus på utomhusaktiviteter
  • På loven har fritidshemmen separat planering. Loven ger en möjlighet till lite annorlunda aktiviteter som till exempel besök på museum, biograf och längre utflykter
Dela:
Kategorier: