Till innehåll på sidan

Frågor och svar

En sammanställning av de vanligaste frågorna om Maltesholmsskolan.

BÖRJA PÅ MALTESHOLMSSKOLAN, ÅRSKURS F-6

Jag har flyttat och vill ansöka om plats till Maltesholmsskolan, hur ansöker jag?
Den 15 januari–15 februari varje år är det dags att söka skola. Du som har flyttat till Stockholm under en annan period fyller i blankett för ansökan utanför skolsökperioden och lämnar/skickar direkt till Maltesholmsskolan.

Om ditt barn saknar skolplats och inte blivit erbjuden en sådan kontaktar du ditt barns skolpliktsbevakande skola. Ditt barn är inte garanterad en plats på den skolpliktsbevakande skolan. Den skolpliktsbevakande skolans ansvar är att elever i ett visst geografiskt område blir placerade på en skola nära hemmet. Stockholms Kontaktcenter (08-508 00 508) kan ge dig information om vilken kommunal skola som är ditt barns skolpliktsbevakande skola.

Hur ansöker nyanlända elever till skolan?
Are you a newly arrived immigrant in Sweden?

Jag vill att mitt barn ska byta skola till Maltesholmsskolan så fort som möjligt, hur ansöker man?
Utanför perioden för att söka skola tar vi endast emot elever i mån av plats. Kontakta Maltesholmsskolan direkt för att få veta mer, 08-50841600.

Jag vill att mitt barn ska byta skola till Maltesholmsskolan nästa läsår, hur går det till?
Du ansöker om skolplacering till kommande läsår via e-tjänst under perioden för att söka skola, 15 januari till 15 februari.
Information om Söka skola hittar du på stockholm.se/sokaskola.

Jag vill ställa mitt barn i kö till Maltesholmsskolan, hur gör jag?
Kommunala skolor i Stockholm baserar inte antagningen på kötid. Därför har vi inget kösystem.

FRITIDSHEM

Hur skriver jag in mitt barn på fritids?
Kontakta skolans expedition för hjälp med ansökan om fritidshem. Telefonnummer 08-508 416 00.

Mitt barn ska sluta på fritids, hur gör jag?
Uppsägning av plats i stadens skolbarnomsorg
Uppsägningstid är en månad räknat från det datum som uppsägningen når skolan.

Kan ni makulera en felaktig fritidsfaktura?
Nej, Maltesholmsskolan skickar inga fakturor. Har du frågor om en faktura finns kontaktuppgift/referens överst till vänster på fakturan. Du kan också kontakta Stockholms stads Kontaktcenter på telefonnummer 08-508 00 508.

Hur mycket kostar det att ha mitt barn på fritids?
Din avgift grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som har plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 49 280 kronor/månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är 986 kronor/månad. Mer information finns på Stockholms stads sida om avgifter för fritidshem och fritidsklubb.

Varför får jag betala så mycket för fritids?
Lämnas ingen uppgift om hushållets inkomst debiteras högsta avgift för ditt barns fritidshemsplacering. Läs mer om Avgifter för fritidshem och fritidsklubb.

FRITIDSKLUBB

Hur skriver jag in mitt barn på Klubben?
Ring till expeditionen, 08-50841600

Mitt barn ska sluta på Klubben, hur gör jag?
Uppsägning av plats i stadens skolbarnomsorg
Uppsägningstid är en månad räknat från det datum som uppsägningen når skolan.

Kan ni makulera en felaktig fritidsklubbsfaktura?
Nej, Maltesholmsskolan skickar inga fakturor. Har du frågor om en faktura finns kontaktuppgift/referens överst till vänster på fakturan. Du kan också kontakta Stockholms stads Kontaktcenter på telefonnummer 08-508 00 508.

Vad kostar det att gå på Klubben?
800 kronor per termin (200 kronor per månad).

FÖRSKOLEKLASS

Måste alla sexåringar gå i skolan?
Ja, Riksdagen beslutade den 15 november 2017 att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år.

Hur söker jag till förskoleklass på Maltesholmsskolan?
Mellan den 15 januari och 15 februari kan du som förälder söka skola för ditt barn. Inför perioden för att söka skola skickar utbildningsförvaltningen ut information om hur det går till i Stockholms stad.

Kan jag ställa mitt barn i kö till förskoleklass?
Nej, du kan bara söka till förskoleklass under tidsperioden 15 januari – 15 februari samma år som ditt barn fyller 6 år.

Varför hamnar mitt barn i en annan skola än kompisarna från förskolan?
Det finns ingen koppling mellan vilken förskola som ditt barn har gått på och antagningen till förskoleklass. Antagningen till vår skola sker på Stockholms stads urvalsgrunder.

Jag har precis flyttat till Hässelby strand och vill att mitt barn ska gå i förskoleklass på Maltesholmsskolan, hur ansöker jag?
Den 15 januari–15 februari varje år är det dags att söka skola. Du som har flyttat till Stockholm under en annan period fyller i blankett för ansökan utanför skolsökperioden och lämnar/skickar direkt till Maltesholmsskolan.

Har mitt barn rätt till fritids?
Ja, gå till rubriken "Fritids" för att läsa mer.

FÖRSÄKRING, ELEV

Är mitt barn försäkrat under skoldagen?
Ja, staden har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunen. Försäkringsinformationen ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning. Det är alltid det gällande försäkringsbrevet och de fullständiga svenska försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse, utifrån kommande våld mot kroppen. Denna försäkring gäller inte för sjukdom.

Vad gör jag om mitt barn har blivit skadat på skoltid?
Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan. Spara alla kvitton. Gör en skadeanmälan till Crawford & Co.

Vart skickar jag en skadeanmälan?
Crawford & Co/Kommunolycksfall
Box 6044
171 06 Solna
E-post: sterik.olycksfall@crawco.se 
Telefonnummer: 08-508 29 926 

MODERSMÅLSUNDERVISNING

Jag vill anmäla mitt barn till undervisning i modersmål, hur gör jag?
Som förälder ansöker du om modersmålsundervisning till ditt barn inför varje nytt läsår genom en blankett som klassläraren delar ut i mars.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?
För att ha rätt att delta ska ditt barn använda sitt språk hemma varje dag och ha grundläggande kunskaper i språket. Minst en av barnets föräldrar ska ha det aktuella språket som modersmål. Om barnet är adopterad och har ett annat modersmål än svenska kan barnet få modersmålsundervisning, även om hon/han inte talar språket hemma varje dag. Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Om ditt barn tillhör något av de nationella minoriteterna, ska barnet erbjudas undervisning i modersmål. En skola erbjuder undervisningen även om det endast är en elev som ska läsa språket.

Jag har frågor om mitt barns modersmålsundervisning, vem kan jag kontakta?
Vår biträdande rektor Eva Gustafsson

SKOLMAT

Lagar ni egen mat på Maltesholmsskolan?
Ja, all mat som vi serverar i skolrestaurangen tillagas på plats.

Mitt barn behöver specialkost, går det att ordna?
Självklart, behov av specialkost anmäls till expeditionen.

Är maten som ni serverar näringsriktig?
Ja, för de kommunala grundskolorna finns riktlinjer för skolmåltiderna som är antagna av utbildningsnämnden. Skolmaten i Stockholms stad - för dig som vill veta mer

SKOLPLIKTSBEVAKNING

Vad menas med skolpliktsbevakande skola?
Det är den kommunala grundskola som ska se till att eleverna i ett visst område blir placerad på någon skola i området. Det finns inte någon garanterad plats för ditt barn på just den skolpliktsbevakande skolan även om du bor inom skolans skolpliktsområde.

Varför hamnar mitt barn i en annan skola än kompisarna från förskolan?
Det finns ingen koppling mellan vilken förskola som ditt barn har gått på och antagningen till förskoleklass.

Maltesholmsskolan är mitt barns skolpliktsskola, varför får vi inte plats hos er?
Om ditt barn saknar skolplats och inte blivit erbjuden en sådan kontaktar du ditt barns skolpliktsbevakande skola. Ditt barn är inte garanterad en plats på den skolpliktsbevakande skolan. Den skolpliktsbevakande skolans ansvar är att elever i ett visst geografiskt område blir placerade på en skola nära hemmet.

 SL-KORT / TERMINSBILJETT

Kan mitt barn i grundskolan få ett SL-kort / skolkort / terminsbiljett av skolan?
Ditt barn kan få kostnadsfri terminsbiljett. För att få terminsbiljett ska vårdnadshavarna ha gemensam vårdnad och båda måste bo i Stockholms stad (kommunen), där den ena bor längre än två kilometer från den skola som ligger närmast barnets folkbokföringsadress. Ansökan om skolskjuts

Kan mitt barn i grundsärskolan få ett SL-kort / skolkort / terminsbiljett av skolan?
Elever i grundsärskolan får gratis terminsbiljett om barnet använder kommunala färdmedel till och från skolan/fritidsverksamheten. Detta gäller oavsett hur nära eller långt det är mellan hemmet och skolan.

SLUTA PÅ MALTESHOLMSSKOLAN

Mitt barn ska sluta på Maltesholmsskolan, vad behöver jag göra?

Om ditt barn ska sluta på Maltesholmsskolan behöver en kopia på antagningsbeskedet till den nya skolan lämnas in till expeditionen.
Kom ihåg att säga upp eventuell plats på fritids/Klubben i E-tjänsten ”Förskola och pedagogisk omsorg”

ÖVRIGT

Hur söker jag ledigt för mitt barn?
Under avsnittet Frånvaro finns all information om ledigheter på Maltesholmsskolan.

Jag vill prata med rektor eller någon annan ur skolledningen, går det?
Självklart! Ring till expeditionen, 08-50841600, för att boka en mötestid.

Vilken tid öppnar mellanstadiehuset?
A-huset öppnas för elever 08.00.

Får eleverna ha sin mobiltelefon i skolan/på fritids?
Nej. Personalen erbjuder barnen att lämna in värdesaker vid skoldagens början, till exempel mobiler, nycklar och terminskort. Värdesakerna förvaras i kassaskåp under hela skoldagen.

Mitt barns mobil gick sönder i skolan, ersätter ni den?
Nej, Maltesholmsskolan ansvarar inte för värdesaker som tas med hemifrån.

Finns det rastvakter ute på alla raster?
Ja. Maltesholmsskolans rastvakter har gula västar och är ute på samtliga raster.

Dela: