Till innehåll på sidan

Elevhälsoteamet

Maltesholmsskolans elevhälsoteam

Maltesholmsskolans elevhälsoteam består av rektor,  speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Elevhälsoteamet träffas varje vecka och följer upp anmälan av elevhälsoärenden, pågående elevhälsoärenden och diskuterar elevhälsoarbete.

Teamet arbetar tillsammans bland annat för att hjälpa och stödja elever med inlärningsproblematik. De utreder situationer ur ett pedagogiskt perspektiv och huvudregeln är att eleven ska få hjälp direkt i klassrummet.

Mer information om elevhälsan på Maltesholmsskolan.

Dela:
Kategorier: