Till innehåll på sidan

Elevhälsan

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan är främst förebyggande och hälsofrämjande så att elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds.

Elevhälsan är till hjälp för pedagogerna i deras arbete med elever, så att alla elever ges så goda förutsättningar som möjligt till kunskapsinlärning och personlig utveckling.

Elevhälsoteamet består av rektor, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Elevhälsoteamet träffas varje vecka och följer upp anmälan av elevhälsoärenden, pågående elevhälsoärenden och diskuterar elevhälsoarbete.

Speciallärare

Tiina Roth

Skolläkare

Vår skolläkare arbetar varannan måndag. Tid till skolläkaren kan bokas via skolsköterska, 08-50841609

Ingress: 
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.