Elever/vårdnadshavare

Anmäl frånvaro

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 08.00 varje dag som ditt barn är frånvarande.

Elevhälsan

Elevhälsan är till hjälp för pedagogerna i deras arbete med elever...

Nya elever

När en nyanländ elev flyttar in i skolans skolpliktsområde hänvisas elevens föräldrar till START Stockholm.

Vi i förskoleklass

Maltesholmsskolan har tre förskoleklasser. I varje förskoleklass går det ca 25 elever.

Fritidsklubb

Maltesholmsskolans öppna eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 4, 5 och 6.

Elevdemokrati

Klassråd, elevråd och matråd är en viktig del av elevdemokratin. Där får våra elever ta del av och förstå möjligheter och begränsningar i den demokratiska beslutsprocessen

Support

Kontaktcenter Skola ger övergripande information om skolfrågor i Stockholms stad, 08-508 00 508

Upphittat

Om du eller ditt barn har tappat bort något så hjälper vi dig självklart att leta.

Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav

Kalender

Kalender i två delar:
läsårsdata och matsedel. 

Fritidshem

Skolan har 5 fritidshem. På morgonen och på kvällen har Maltesholmsskolan en gemensam skolbarnsomsorg.

Föräldraråd

Du som tillhör föräldrarådet kallas till möten via e-post. Vår biträdande rektor, Eva Gustafsson, skriver minnesanteckningar under alla möten som sedan läggs ut på Skolwebben.

Nyheter