Till innehåll på sidan

Elever/vårdnadshavare

Frånvaro

Anmäl frånvaro

All frånvaro ska anmälas av förälder före klockan 08.00 varje dag.

Elevhälsan

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Nya elever

När en nyanländ elev flyttar in i skolans skolpliktsområde hänvisas elevens föräldrar till START Stockholm.

Vi i förskoleklass

Maltesholmsskolan har tre förskoleklasser. I varje förskoleklass går det ca 25 elever.

Fritidsklubb

Maltesholmsskolans öppna eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 4, 5 och 6.

Elevdemokrati

Klassråd, elevråd och matråd är en viktig del av elevdemokratin. Där får våra elever ta del av och förstå möjligheter och begränsningar i den demokratiska beslutsprocessen

Support

Kontaktcenter skola ger information om skolfrågor i Stockholms stad

Upphittat

Om du eller ditt barn har tappat bort något så hjälper vi dig självklart att leta.

Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav

Fritidshem

Maltesholmsskolan har åtta fritidshem: Jupiter, Månen, Orion, Raketen, Regnbågen, Rymden, Solen och Tellus.

Skolråd

skolråd

Du som tillhör skolrådet kallas till möten via e-post. Vår biträdande rektor, Eva Gustafsson, skriver minnesanteckningar under alla möten som sedan läggs ut på skolplattformen.