Till innehåll på sidan

Elevdemokrati

Klassråd, elevråd och matråd är en viktig del av elevdemokratin. Där får våra elever ta del av och förstå möjligheter och begränsningar i den demokratiska beslutsprocessen.

Klassråd genomförs kontinuerligt i skolans alla klasser där eleverna tar upp frågor som rör deras skoldag.

Till elevråden utses två representanter från varje klass. Vi har två elevråd på skolan, ett för årskurserna 2-3 och ett för årskurserna 4-6.  Elevrådsrepresentanterna lyfter den egna klassens frågor på elevrådet. Elevrådet träffas 4 gånger per termin. Biträdande rektor leder elevrådsarbetet.

Till matrådet utses 1 elevrepresentant i respektive klass i årskurs 3-6. Matrådet är ett råd med elev- och personalrepresentation. I rådet deltar också kökschef och skolsköterska. Matrådet träffas 2 gånger per termin och tar upp frågor som rör lunch och mellanmål. Skolans administrativa chef leder matrådet.

Dela:
Kategorier: