Start

Söka skola

Välkommen på Informationsträff inför Söka skola 2020 på Maltesholmsskolan.

Frågor och svar

En sammanställning av de vanligaste frågorna om Maltesholmsskolan.

Frånvaro

Anmäl frånvaro

All frånvaro ska anmälas av förälder före klockan 08.00 varje dag som ditt barn är frånvarande - På lov och studiedagar görs frånvaroanmälan direkt till fritidshemmen.

Support

Kontaktcenter skola ger information om skolfrågor i Stockholms stad

Kontakta oss

Maltesholmsskolan ligger i vackra Hässelby Strand.

Ingress: 
Välkommen till Maltesholmsskolan