Rektor har ordet

Julbrev november 2016

Bäste Maltesholmsförälder
Nu är det inte långt kvar av denna termin och julen med lite extra ledighet är snart här. Vi i skolledningen vill passa på att tacka för ett gott samarbete kring våra elevers utveckling och lärande och vill önska er en riktig God Jul och Gott Nytt År! Innan vi alla går på julledighet kommer hela skolan, elever och personal, att äta det årliga julbordet i matsalen den 13 december. Tyvärr kommer skolan inte att ha det årliga luciatåget i idrottsalen då vi under terminen bytt musiklärare. Alla klasser kommer istället att uppmärksamma luciadagen i klassrummen. Terminens sista dag är onsdag den 21 december. Eleverna går i skolan fram till klockan 12.30 och därefter börjar fritidsverksamheten för de barn som är anmälda. Fritids kommer att ha öppet under jullovet för de barn som har behov av omsorg. Om det skulle vara så att ert barn kommer att vara hemma trots att ni anmält att barnet ska vara på fritids är vi mycket tacksamma om ni meddelar det så snart som möjligt. Detta eftersom vi beräknar personaltätheten och mat efter antalet anmälda barn. Under jullovet kommer avdelningar att slås ihop. Information kring detta kommer från respektive fritidshem när organisationen kring fritidshemmen under jullovet är klart.

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Nina Alshammar - rektor, Eva Gustafsson - biträdande rektor och Eva Englöf - administrativ chef

Vårterminen 2017
9 januari Terminsstart 8.10
Vecka 9 Sportlov
Vecka 15 Påsklov
26 maj Lov Kristi Himmelsfärd
5 juni Studiedag
6 juni Lovdag
9 juni Skolavslutning
16 aug Skolstart läsåret 17/18
Ytterligare en studiedag kommer att läggas ut under vårterminen

Datum för Nationella prov
7 feb + 9 feb NP i svenska år 6
v.11-20 Period för NP i år 3
3 apr + 5 apr NP i matematik år 6
3 maj + 5 maj NP i engelska år 6
 

Höstbrev oktober 2016

Nu har det gått några veckor in på terminen och hösten har kommit. Vi har haft några härliga sensommarveckor där många roliga och spännande aktiviteter skett verksamheten. Vid skolstart har samtliga klasser på skolan arbetat med värdegrunden där samarbetet har stått i fokus. Förskoleklass till årskurs tre har startat igång terminen med en värdegrundsvecka där fokus har varit på skolans värdegrund, Alla är inte lika, alla är lika viktiga, alla ska vara med. Tillsammans skapar vi en bra skola. Eleverna har arbetat med olika värdegrunds-och samarbetsövningar inom klasserna men även över klassgränser och åldrar. Denna uppskattade vecka startade med en gemensam invigning på skolgården där jag som rektor höll ett litet tal och där vi alla sjöng tillsammans.

Under dessa veckor har även skoljoggen ägt rum på skolan då alla elever från årskurs 1-6 och grundsärskolan var med och sprang. Joggen startades gemensamt med musik och många hejarrop. Målet var att samla antal varv runt skolan, där ett varv motsvarade ca en kilometer. Totalt sprang alla elever på skolan 1706 kilometer, lika långt som till Geneve. Bra jobbat alla elever och personal som deltog i denna glädjefyllda aktivitet!

Maltesholmsskolan är en skola med många fina och trevliga aktiviteter under året. Nästa stora återkommande tradition som skolan har är Höstmarknaden som ordnas av årskurs 5 tillsammans med skolan. Höstens Maltemarknad är den 24 november mellan klockan 17.00 – 19.00 i skolans matsal. Alla klasser från åk 1 – 6 får delta och då får man ett bord där man kan sälja saker, t ex begagnade leksaker, barnböcker, hembakat. Förskoleklassens elever och föräldrar bjuds in. En särskild inbjudan kommer att komma ut till alla.

Skolwebben
I tidigare rektorsbrev skrev jag om att vi skolan kommer att utveckla användandet i Skolwebben. Under höstlovet kommer personalen att få fortsatt utbildning i detta så att vi nästa termin kan koppla på så ni vårdnadshavare kan logga in. Vi tänker att all information då kommer att publiceras på skolwebben. Information om hur ni loggar in kommer att förmedlas när vi är igång med skolwebben.

Föräldraråd
Skolan har haft ett första föräldraråd med representanter från respektive klass. Föräldrarådet på Maltesholmsskolan har som uppgift att vara ett samtalsforum för övergripande diskussioner, som är angelägna för hela skolan, mellan skolledning och föräldrarepresentanter från samtliga årskurser. Föräldrarådet träffas ca 2 ggr per termin och minnesanteckningar från dessa möten ligger på skolans hemsida.

Nya kapitel och kunskapskrav i läroplanen
Grundskolans läroplan (LGR 11) har sedan den 1 juli 2016 kompletterats med två kapitel och ett nytt kunskapskrav för åk 1. De nya kapitlen i läroplanen är riktade till fritidshemmet och förskoleklass. Texterna anger vilket syfte och centralt innehåll undervisningen ska ha. Tanken är att texten ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i förskoleklassen och i fritidshemmen.

Det nya kunskapskravet inom läsförståelse i år 1 gäller från och med höstterminen 2016 och gäller godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1. En bedömning mot detta kunskapskrav kommer att ske vid två tillfällen, ett under höstterminen samt ett under vårterminen i åk 1 utifrån ett bedömningsunderlag som Skolverket gett ut.

Utökad timplan i matematik
Ytterligare en förändring i alla Sveriges skolor är att från och med detta läsår är att timplanen i matematik utökad i årskurs 4 till 6. Detta för att öka elevers kunskaper i matematik. Ökningen innebär att matematikundervisningen utökas med 60 minuter per vecka i årskurserna 4-6.

Hälsningar
Nina Alshammar
Rektor

 

18 augusti 2016

Vi hoppas att alla har haft ett härligt sommarlov med mycket sol och roliga äventyr! Under sommarlovet har det varit full fart med flera byggprojekt på skolan. Fönsterrenoveringen med byte av glas som startade i våras har fortsatt och kommer även att fortsätta en bit in på terminen. Som det ser ut nu så kommer renoveringen av fönster att avslutas vecka 45. Under sommarlovet har även problemet med avloppslukt i D huset åtgärdats samt ventilationsrenovering i G och H huset avslutats.

Inför terminsstart vill vi även passa på att påminna om rutinerna för frånvaroanmälan. All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 08.00 varje dag som ditt barn är frånvarande. Som vårdnadshavare kan du ringa och sjukanmäla ditt barn på telefonsvarare: 08 – 508 416 00 eller enkelt gå in och anmäla frånvaro via appen Anmäl frånvaro Stockholm (mer info finns på skolans hemsida). Vid lov och studiedagar lämnas frånvaroanmälan direkt till fritidshemmen.

Inför detta läsår kommer även skolan att ändra sina riktlinjer gällande elevers ledighet. Det innebär att skolan kommer att vara mer restriktiva med att bevilja ledighet under pågående terminer. Kortare ledigheter kan endast beviljas vid enskilda angelägenheter. Ledighetsansökan ska vara skolan tillhanda minst 10 arbetsdagar innan önskad ledighet. Ledighetsansökan med beskriven orsak till ledigheten lämnas till klasslärare. Ingen ledighet beviljas under perioden för Nationella ämnesprov. Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift på ansökan för att den ska behandlas. Du som förälder kan läsa mer om rutinen för ledighet på skolans hemsida. Där kan du även hitta blanketten för ledighetsansökan.

Under detta läsår kommer skolan att satsa på att utveckla skolwebben som informationskanal. Detta kommer att innebära att ni som föräldrar kommer kunna ta del av information skriftliga omdömen, frånvaro och anmäla frånvaro via Stockholms skolwebb. Mer information om detta kommer under terminen.

Vi som skola tycker alltid att det är trevligt att få besök av er vårdnadshavare under skoldagen. Om ni vill komma och vara med en stund under ert barns skoldag så kontakta klassläraren/mentor någon dag innan. Ni kommer även att behöva gå förbi expeditionen och hämta en besöksbricka som vi vill att ni har på er synligt.

Välkomna till en ny termin!

 

27 juni 2016

Jag vill med detta brev presentera mig själv, önska er ett härligt sommarlov och semester samt passa på att påminna om viktiga datum inför höstterminen på Maltesholmsskolan.

Jag heter Nina Alshammar och 26 april var det min första dag som rektor på Maltesholmsskolan. Det har varit både spännande och roligt att få lära känna Maltesholmsskolans elever och personal under de senaste veckorna. Under mina första dagar på skolan kände jag mig varmt välkommen av både elever och personal så jag vill verkligen tacka för det varma mottagandet. Tack!

Veckorna fram till sommarlovet fortsatte jag att bekanta mig med alla elever och skolans verksamheter genom att besöka klassrum och fritidshem. Jag har hunnit träffa alla elever då jag varit runt i alla grupper och presenterat mig och eleverna fått möjlighet att ställa frågor. Många härliga och nyfikna frågor ställdes av eleverna. Det har varit fantastiskt roligt att få träffa alla nyfikna elever!

Jag är uppvuxen i Sundbyberg, men bor nu i Spånga med min man och två killar i skolåldern. Mycket av min fritid ägnas åt barnens fritidsverksamheter, men även att resa och vara på landstället. Under mina första år i skolvärlden arbetade jag som lärare på högstadiet, men valde efter några år att prova på skolledarrollen och har de senaste 5 åren arbetat som biträdande rektor på Alviksskolan och nu senast på Hässelbygårdsskolan.

Under mina år i skolans värld har jag alltid tyckt att det är viktigt att alla elever känner sig trygga, lyssnade på samt att de känner att de vågar, vill och får förutsättningar för att kunna göra sitt bästa i skolan utifrån sin egen förmåga. Något som Maltesholmsskolan vision tar avstamp i och som är grundförutsättningarna för att kunna prestera bra i skolan och få en bra start i livet.

 

En skola
Där alla är öppna för det livslånga lärandet.
Där alla vet att de kan och de duger.
Där alla känner glädje i arbetet, tar ansvar, är kreativa och kan samarbeta.
Där alla får utvecklas i sin egen takt, efter sin förmåga och känner sig sedda, hörda och förstådda.

 
Fritidshemmen kommer att vara stängt för planering torsdag den 11 och fredag den 12 augusti. Höstterminen börjar igen torsdagen den 18 augusti kl 8.10. Mer information kommer från klasslärarna. Morgonfritids finns för de elever som har behov av det (6.30 – 8.00).

 

Trevlig sommar!

Nina Alshammar, rektor
Maltesholmsskolan

 

Läsårsdata 16/17
18 augusti Skolstart
v.44 Höstlov för eleverna
21 december Julavslutning
9 januari Terminsstart
v.9 Sportlov
v.15 Påsklov
26 maj Lovdag
9 juni Sommaravslutning
OBS! Ytterligare 2 studiedagar kommer att läggas ut.
Mer info kring dessa dagar kommer senare.
 

Dela:
Kategorier: