Om skolan

Maltesholmsskolan har idag ca 460 elever fördelade på tre förskoleklasser, 15 grundskoleklasser årskurs 1 – 6, en förberedelseklass för nyanlända samt två grundsärskoleklasser årskurs F – 9 som läser ämnesområden.

Vi arbetar med både hjärna och hjärta. Många arbetsområden har sin utgångspunkt i litteratur, traditioner eller andra kulturyttringar. Våra ledord är: ÖPPENHET, ORDNING OCH REDA, GODA KUNSKAPER. Alla är inte lika, alla är lika viktiga, alla ska vara med. Tillsammans skapar vi en bra skola.

Grundskola

Maltesholmsskolan har årskurserna F-6 i grundskolan. På lågstadiet är det 3 klasser i varje årskurs och på mellanstadiet är det 2 klasser i årskurs 4-6. Sammanlagt är det 460 elever i hela skolan.

Förskoleklass

Maltesholmsskolan har tre förskoleklasser; Jupiter, Solen och Regnbågen. I varje förskoleklass går det ca 25 elever.

Fritidshem

Maltesholmsskolan har 5 fritidshem: Månen, Orion, Raketen, Rymden och Tellus. Fritidspersonalen och lärare samverkar under hela barnets skoldag.

Grundsärskola

Maltesholmsskolan har årskurserna F-9 i grundsärskolan. I grundsärskolan har vi en klass som läser ämnesområden. Grundsärskolans eget fritidshem heter Raketen.

Bibliotek

I Maltesholmsskolans bibliotek ansvarar bibliotekarien Ylva för våra drygt 7000 böcker.

Klubben

Välkommen till Klubben!
Maltesholmsskolans öppna eftermiddagsverksamhet för våra elever i årskurs 4,5 och 6.