Blanketter

Blanketter för ledighet, inkomstuppgifter, uppsägningar, specialkost och mycket mer.

Mellan den 15 januari och 15 februari kan du som vårdnadshavare välja skola. Inför skolvalperioden skickas en broschyr med information om valet från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Vårdnadshavare till elever som ska byta skola nästa läsår ska också ansöka under skolvalsperioden. Mer information om skolvalet: www.stockholm.se/skolval

I mån av plats tar vi emot elever utanför skolvalsperioden. Intresseanmälan/ansökan sker via blankett.

Under skolvalsperioden, 15 januari–15 februari, kan du ansöka via e-tjänsten om skolbyte. Om du har flyttat till Stockholm efter skolvalsperiodens slut eller om du vill byta skola under pågående läsår kan du använda dig av den vanliga ansökningsblanketten. Glöm inte att lämna en kopia av ansökningsblanketten till oss på Maltesholmsskolan. Har du frågor vänder du dig direkt till den skola som du är intresserad av att byta till.

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev i de obligatoriska skolformerna beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ansökan ska vara skolan tillhanda senast 10 arbetsdagar innan önskad ledighet.
Klicka här för mer information gällande ledighet på Maltesholmsskolan

Staden har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunen. Försäkringsinformationen ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning. Det är alltid det gällande försäkringsbrevet och de fullständiga svenska försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse, utifrån kommande våld mot kroppen. Denna försäkring gäller inte för sjukdom.

Lämnas ingen uppgift om hushållets inkomst debiteras högsta avgift. Vid två obetalda fakturor finns grund för uppsägning av plats på fritidshemmet.
Förändringar i hushållet eller hushållets inkomst ska alltid lämnas. Det är enklast att anmäla förändringar av er hushållsinkomst via e-tjänsten Min Barnomsorg.