Maltesholmsskolan har årskurserna F-6 i grundskolan. På lågstadiet är det 3 klasser i varje årskurs och på mellanstadiet är det 2 klasser i årskurs 4-5 och en klass i årskurs 6. Sammanlagt är det 420 elever i hela skolan.