Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan är främst förebyggande och hälsofrämjande så att elvernas utveckling mot utbildningens mål stöds.

Elevhälsan är till hjälp för pedagogerna i deras arbete med elever, så att alla elever ges så goda förutsättningar som möjligt till kunskapsinlärning och personlig utveckling.

Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagoger, skolsköterska, samt skolpsykolog. Elevhälsoteamet träffas varje vecka och följer upp anmälan av elevhälsoärenden, pågående elevhälsoärenden, samt diskuterar elevhälsoarbete.

Skolsköterska

Skolhälsovården tar över efter barnahälsovården när barnen börjar skolan. Som all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt.

Skolpsykolog

Kärnan i skolpsykologverksamheten är barnet, dess utveckling, behov och lärande. Skolans personal har samma uppdrag och blir därför nyckelpersoneri skolpsykologens arbete.

Elevhälsoteamet