För vårdnadshavare som har IT-relaterade problem hänvisar vi till sidan "support".

På Maltesholmsskolan ansvarar Stefan och Madde för allt som rör IT.

Stefans huvudsakliga uppgift är det rent IT-tekniska. Det är till Stefan som våra elever vänder sig när det uppstår problem med skolans datorer eller iPADs.
Madde ansvarar för skolans webbplats, Skolwebben och diarieföringssystem. Tillsammans med Syster Ann driver hon projektet "Bra kompis IRL".

Felanmälan - IT