Fritidshem

Maltesholmsskolan har 5 fritidshem: Månen, Orion, Raketen, Rymden och Tellus. Fritidspersonalen och lärare samverkar under hela barnets skoldag. Målet är att stötta barnen i deras utveckling och att knyta ihop teori och praktik. All fritidspersonal är knuten till en speciell klass. Under skoldagen är fritidspersonalen med barnen i klassrummet. Efter skoldagens slut fortsätter verksamheten på fritids. På morgonen och på kvällen har Maltesholmsskolan en gemensam skolbarnsomsorg.

  • På Maltesholmsskolan finns fritidspersonalen på skolgården under raster.
  • Fritidspersonalen äter lunch tillsammans med klassen och klassläraren.
  • Fritids har samlingar där barnen får vara med och påverka.
  • 13.30-15.00 serveras ett näringsriktigt mellanmål i matsalen.
  • Fritids bedriver en stor del av verksamheten utomhus - oavsett väder.
  • Gemensamma aktiviteter med samtliga fritidshem sker regelbundet under året med fokus på utomhusaktiviteter.
  • På loven har fritidshemmen separat planering. Loven ger en möjlighet till lite annorlunda aktiviteter som t.ex besök på museum, bio och länge utflykter.
     

Morgonfritids - 6.30-8.00
Morgonomsorgen är en öppen verksamhet för alla förskole- och lågstadiebarn på Maltesholmsskolan. På morgonfritids har vi lugna aktiviteter, möjlighet att äta medhavd frukost och en chans att få en trygg och positiv start på dagen.

Kvällsfritids - 16.50-18.00
Klockan 16.50 följer personal från alla avdelningar med barnen till kvällsfritids där kvällspersonalen tar över. Barnen får en möjlighet att gå ned i varv och få ett lugnt slut på dagen.

Dela:
Kategorier: