FAQ

Vi har precis flyttat till Hässelby strand och vill att vårt barn ska gå på Maltesholmsskolan, hur ansöker man till er?
I mån av plats tar vi emot elever utanför skolvalsperioden.
Intresseanmälan / ansökan sker via blankett.

Vart ska jag leta efter borttappade saker?
Lättast är att ringa till expeditionen, 08-50841600, och fråga om någon har lämnat in det som du saknar. Det går bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen med en beskrivning av det som du söker, plats/tid då du tror att det har försvunnit samt ditt telefonnummer så ringer vi upp så snart vi kan.

Jag har fått en felaktig faktura från er, kan ni makulera den?
Nej, Maltesholmsskolan skickar inga fakturor. Fakturering sköts Stockholms stad. För mer information se vår supportsida

Varför måste jag uppge mina inkomstuppgifter?
Lämnas ingen uppgift om hushållets inkomst debiteras högsta avgift för ditt barns fritidshemsplacering. Förändringar i hushållet eller hushållets inkomst ska alltid lämnas.  För mer information se vår supportsida

Jag vill prata med någon ur skolledningen, går det?
Självklart! Ring till expeditionen, 08-50841600, för att boka en mötestid.

Mitt barn behöver vara ledigt från skolan, vad gäller?
Här kan du läsa Maltesholmsskolans ledighetspolicy.

Hur säger jag upp mitt barns skolplacering på Maltesholmsskolan?
Om ditt barn ska byta skola under pågående läsår använder du dig av blanketten "byte av skola". Glöm inte att lämna en kopia av blanketten till oss på Maltesholmsskolan.

Hur säger jag upp mitt barns fritidshemsplacering?
Du säger upp fritidshemsplaceringen via blankett. Uppsägningstiden är en månad räknat från det datum som uppsägningen inkommit till förvaltningen. Om barnet slutar utan att platsen sagts upp skriftligen eller innan uppsägningstiden har gått ut betalas avgiften enligt gällande regler.

Får eleverna ha sin mobil under skol- och fritidstid?
Nej. Skolpersonalen erbjuder eleverna att lämna in värdesaker, t ex.  mobiler, nycklar och terminskort, vid skoldagens början. Värdesakerna förvaras i kassaskåp under hela skoldagen.

Mitt barns mobil gick sönder i skolan, ersätter ni den?
Maltesholmsskolan ansvarar inte för värdesaker som tas med hemifrån.

Lagar ni er egen mat på Maltesholmsskolan?
Ja, all mat som vi serverar tillagas på plats.

Mitt barn behöver specialkost, går det att ordna?
Behov av specialkost anmäls via blankett.

Hur många elever går på Maltesholmsskolan?
460 elever fördelade på tre förskoleklasser, 15 grundskoleklasser årskurs 1 – 6, en förberedelseklass för nyanlända samt två grundsärskoleklasser årskurs F – 9.

Hur många arbetar på Maltesholmsskolan?
Maltesholmsskolan har idag drygt 80 anställda. Här finns kontaktuppgifter till all vår personal.

Finns det rastvakter på alla raster?
Ja. Maltesholmsskolans rastvakter har gula västar.

Vilken tid öppnar mellanstadiehuset?
A-huset öppnas för elever 08.00.

Får eleverna gå till affären under skoltid?
Nej. Skolgränsen gäller för våra elever under hela skol- och fritidsdagen.

Kan skolan betala terminsbiljett (SL-kort) åt mitt barn? (Elev i grundskola)
Ditt barn kan få kostnadsfri terminsbiljett (även kallat skolkort eller SL-kort). För att få terminsbiljett ska vårdnadshavarna ha gemensam vårdnad och båda måste bo i Stockholms stad (kommunen), där den ena bor längre från den skola som ligger närmast barnets folkbokföringsadress enligt tabellen:

  • minst 2 km för elever i förskoleklass–årskurs 3
  • minst 3 km för elever i årskurserna 4–6

Kontakta skolan direkt för att söka terminsbiljett, 08-50841600.

Kan skolan betala terminsbiljett (SL-kort) åt mitt barn? (Elev i grundsärskola)
Ditt barn får gratis terminsbiljett om barnet använder kommunala färdmedel till och från skolan/fritidsverksamheten. Detta gäller oavsett hur nära eller långt det är mellan hemmet och skolan. Kontakta skolan direkt för att söka terminsbiljett, 08-50841600.

Dela:
Kategorier: