Höstterminen 2017

Läsåret börjar: 16 augusti
Lov: 2-3 november
Terminens sista dag: 21 december

Utöver lovdagarna lägger skolan ut två studiedagar
för planering och fortbildning av lärare.

Anmäl frånvaro

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 08.00 varje dag som ditt barn är frånvarande.

Blanketter

Blanketter för ledighet, inkomstuppgifter, uppsägningar, specialkost och mycket mer.

Kalender

Kalender i två delar:
läsårsdata och matsedel. 

Ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev i de obligatoriska skolformerna beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Här kan du läsa mer om riktlinjer för ledighet på Maltesholmsskolan.

Föräldraråd

"Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande." – Lgr11

Elevhälsa

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Läxhjälp

Varje tisdag är det läxhjälp i biblioteket.
Ylva hjälper dig. Tid 14.30 – 16.00

Support

Kontaktcenter Skola
08-508 00 508

Modersmål

Du som vårdnadshavare kan ansöka om modersmålsundervisning till ditt barn genom en blankett som klassläraren delar ut i mars varje år. Du måste ansöka om modersmålsundervisning inför varje nytt läsår.

Kalender

Sociala Medier

  • Skolans Facebooksida

    Följ oss gärna på Facebook och ta del av vad som händer i klassrummen, på skolgården och på fritidshemmen.