Start

Anmäl frånvaro

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 08.00 varje dag som ditt barn är frånvarande.

Dagens lunch

Klicka på länken för att komma till matsedeln.

Nyheter

  • Skapande skola

    Alla elever på Maltesholmsskolan har under våren arbetat i projektet Skapande skola. Skapande skola är ett statsfinansierat projekt som ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet...

  • Vårdnadshavare till barn i årskurs 3 på Maltesholmsskolan

    Anmälan till Klubben samt önskemål inför höstterminen sker via Skolwebben.

    Vårdnadshavare till barn som ska börja i en ny skola till hösten (blivande åk 4) får gärna meddela detta till oss via Skolwebben.

Ansökan

I mån av plats tar vi emot elever utanför skolvalsperioden. Intresseanmälan / ansökan sker via blankett.

Support

Kontaktcenter Skola
08-508 00 508

FAQ

En sammanställning av de vanligaste frågorna om Maltesholmsskolan.

   

Läxhjälp

Varje måndag är det läxhjälp i biblioteket.
Ylva hjälper dig. Tid 14.30 – 16.30