Start

Anmäl frånvaro

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 08.00 varje dag som ditt barn är frånvarande.

Dagens lunch

Klicka på länken för att komma till matsedeln.

Nyheter

  • Systemfel

    Det fungerar inte för vårdnadshavare att anmäla elevens frånvaro i systemet just nu.

    Det fungerar varken via SMS eller via länken Frånvaro/Närvaro i Skolwebben.
    Vårdnadshavare behöver kontakta skolan direkt (08-50841600) för att anmäla elevens frånvaro.

Ansökan

I mån av plats tar vi emot elever utanför skolvalsperioden. Intresseanmälan / ansökan sker via blankett.

Support

Kontaktcenter Skola
08-508 00 508

FAQ

En sammanställning av de vanligaste frågorna om Maltesholmsskolan.

   

Läxhjälp

Varje tisdag är det läxhjälp i biblioteket.
Ylva hjälper dig. Tid 14.30 – 16.00